“Συνδεδεμένοι” – Οδηγός Ψυχολογικής Υποστήριξης, όσο μένουμε στο σπίτι

Το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δημιούργησε έναν χρήσιμο οδηγό για την ψυχολογική υποστήριξη γονέων, παιδιών και εφήβων για την περίοδο που ““Συνδεδεμένοι” – Οδηγός Ψυχολογικής Υποστήριξης, όσο μένουμε στο σπίτι”